Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(9): 393-398, doi: 10.5117/mab.65.21612
De relatie tussen transactie- en produktiekosten
expand article infoJ. Van Der Bij
Open Access