Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(9): 489-498, doi: 10.5117/mab.68.21655
Sturing en quantificatie van renterisico’s
expand article infoM. Van Der Nat
Open Access