Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(9): 555-570, doi: 10.5117/mab.69.21667
Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen
expand article infoP. K. Jagersma
Open Access