Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(9): 416-420, doi: 10.5117/mab.70.21681
EMU-examen nadert
expand article infoF. Hartog
Open Access