Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(9): 483-489, doi: 10.5117/mab.70.21692
Winstbepaling voor het levenbedrijf
expand article infoGeert Braam
Open Access