Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(9): 405-416, doi: 10.5117/mab.71.21708
Voorzieningen en jaarrekeningbeleid
expand article infoC. P. M. Overboom, Ruud Vergoossen
Open Access