Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(9): 454-455, doi: 10.5117/mab.72.21722
Hoe belangrijk is een benaming?
expand article infoJacques Theeuwes
Open Access