Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(9): 456-463, doi: 10.5117/mab.72.21723
Het millenniumprobleem
expand article infoJ. Pasmooij
Open Access