Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(9): 470-479, doi: 10.5117/mab.72.21726
Verwerking in de jaarrekening van uitgaven in het kader van de millenniumproblematiek
expand article infoM. N. Hoogendoorn
Open Access