Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(9): 492-495, doi: 10.5117/mab.72.21731
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access