Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(9): 471-474, doi: 10.5117/mab.73.21741
IOSCO endorsement
expand article infoK. Van Hulle
Open Access