Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(9): 481-486, doi: 10.5117/mab.73.21746
The intangible issue
expand article infoG. G. M. Bak
Open Access