Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(9): 375-383, doi: 10.5117/mab.74.21752
De onderneming, sociale rapportage en de verificatie
expand article infoJ. Wempe
Open Access
Abstract
In dit artikel wil ik aandacht besteden aan de vraagstukken die zich voordoen bij de geïnte-greerde rapportage en verificatie van de financieel-economische, ecologische en sociale prestaties van een onderneming. Met name zal ik aandacht besteden aan de rapportage en verificatie over de sociale gevolgen van een bedrijf.