Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(9): 392-395, doi: 10.5117/mab.74.21756
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol van de overheid
expand article infoR. Hindriks
Open Access
Abstract
Ongeveer twee jaar geleden is ook de overheid op verschillende fronten voorzichtig gaan zoeken naar haar rol in het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verschillende ministe-ries hebben onderzoek laten doen en initiatieven genomen op het gebied zonder zich evenwel een rol toe te eigenen. Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 1999 stelde het toenmalige kamerlid Wouter Bos aan de kersverse staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Ybema, de vraag welke rol hij voor het departement zag weggelegd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De staatssecretaris reageerde als volgt: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is primair de verantwoordelijkheid van het bedrijfs-leven. Die primaire verantwoordelijkheid moeten wij daar ook nadrukkelijk laten. Waar relevant gebeurt zulks vaak in samenspraak met de NGO’s, zoals Pax Christi en Amnesty International”.