Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(9): 387-392, doi: 10.5117/mab.76.21788
Accountant en inbrengtransacties
expand article infoJan Van Hees
Open Access
Abstract
De rol van accountants bij inbrengtransacties (inbreng in natura) houdt de accountancy en juridische/notariële gemoederen al lange tijd bezig. In maart 2002 publiceerde het Koninklijk NIVRA de Ontwerp-Richtlijn 860 ‘De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties’. Naast een uitvoerige bespreking van het juridische kader, wordt in deze ontwerprichtlijn stilgestaan bij diverse praktische aspecten van dit onderwerp waarmee accountants veelvuldig worden geconfronteerd. In dit artikel wordt, na een korte samenvatting van belangrijke in de ontwerp-richtlijn behandelde onderwerpen, in het bijzonder stilgestaan bij de agioproblematiek, de vraag of accountants zelf waarderen en de zogenaamde ‘tweede verklaring’.