Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(9): 387-396, doi: 10.5117/mab.77.21808
Reële waarde, jaarrekening en ondernemingsbeleid
expand article infoMartin Hoogendoorn
Open Access
Abstract
In dit artikel staan de gevolgen voor de toepassing van reële waarde voor de jaarrekening en voor het ondernemingsbeleid centraal. Het toepassen van reële waarden in de jaarrekening kent diverse verschijningsvormen, waarvan een aantal basismodellen wordt aangegeven. Enkele van deze modellen worden uitgewerkt door middel van een eenvoudig cijfervoorbeeld.Dit voorbeeld wordt geanalyseerd op aspecten als verschillen in volatiliteit van resultaten en de kwalitatieve kenmerken relevantie en betrouwbaarheid. Voorts wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van een nieuwe winst-en-verliesrekening door middel van het IASB-project performance reporting. Een dergelijke winst-en-verliesrekening biedt meer ruimte tot het invoeren van verdergaande verplichtingen in de regelgeving inzake het toepassen van reële waarden. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vraag of een (verdergaande) toepassing ook gevolgen heeft voor het bedrijfsbeleid. Mijn stelling is dat een onderneming die een bewuste en verdedigbare risico-rendementsafweging heeft gemaakt, deze niet zal aanpassen vanwege het feit dat waardering en resultaatbepaling op basis van reële waarden leidt tot meer transparantie in deze risico’s.