Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(9): 403-411, doi: 10.5117/mab.78.21824
Risicoanalyse in auditing
expand article infoH. H. W. Kloosterman
Open Access
Abstract
Prof. Dr. K.Y. Mollema heeft mij in het MAB van december 2003 en januari/februari van 2004 aangenaam verrast (Mollema, 2003, 2004). Het is goed dat hij de discussie over risicoanalyse in de accountantscontrole weer heeft opgepakt. Hij biedt in deel twee van het artikel een stappenplan aan om aan de hand van scorecards de risicoanalyse uit te voeren. Na lezing had ik een dubbel gevoel. Enerzijds vind ik de analyse die Mollema wil laten maken om de onderneming in kaart te brengen heel waardevol. Anderzijds vind ik dat die analyse niet leidt tot risicoanalyse in de accountantscontrole. Als ik dat vind, moet ik dat wel toelichten. Ik geef daarom eerst een analyse van de artikelen van Mollema op basis van zijn hoofdlijnen van kritiek op het Audit Risk Model (ARM). Tijdens de behandeling van de opmerkingen en stellingen van Mollema breek ik een lans voor een Bayesiaans model voor de risicoanalyse in auditing. Bij mijn behandeling van het laatste kritiekpunt van Mollema ga ik proberen het verschil tussen ‘Insurance’ en ‘Assurance’ weer te geven. Ik sluit het artikel af met een belofte en een samenvatting.