Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(9): 420-428, doi: 10.5117/mab.79.21833
Total Cost of Ownership en samenwerking tussen organisaties
expand article infoS. Morssinkhof, L. Warlop, M. Wouters
Open Access
Abstract
Total Cost of Ownership (TCO) is een benadering die vraagt om een relatie tussen ondernemingen die elkaar met open vizier benaderen. De bruikbaarheid van TCOinformatie is grotendeels afhankelijk van de bereidheid van ondernemingen om informatie uit te wisselen. De auteurs bespreken het concept TCO op basis van de literatuur en gaan in op vier aspecten van de toepassing van TCO: In hoeverre worden ‘technische’ attributen van inkoopalternatieven vertaald naar economische gevolgen? Worden alleen kosten, of ook ontvangsten die samenhangen met inkoopalternatieven in beschouwing genomen? Heeft de analyse betrekking op economische gevolgen voor één partij of voor een keten van samenwerkende bedrijven? Dient een TCO-berekening voor analyse, of wordt ze ook onderdeel van de contractuele afspraken tussen bedrijven? Vervolgens worden implicaties voor onderzoek besproken.