Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(9): 397-404, doi: 10.5117/mab.81.21859
‘Self-serving behaviour’ in het directieverslag
expand article infoR. J. M. Beeres, S. Van Der Meer
Open Access
Abstract
Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de wijze waarop bestuurders van ondernemingen hun prestaties zichtbaar maken in het directieverslag. Zo kunnen eigen prestaties worden benadrukt om begrip te kweken voor de (gestegen) beloning van de bestuurder. Tegenvallende prestaties kunnen worden toegerekend aan externe factoren, zoals: de economie, terroristische aanslagen of oorlogen. Dergelijk gedrag wordt in de literatuur ‘self-serving behaviour’ genoemd. Onderzocht is in hoeverre ‘self-serving behaviour’ voorkomt in de wijze waarop het bestuur van een onderneming de behaalde resultaten beschrijft in het directieverslag. Voorts is onderzocht of de mate waarin dit gedrag zich voordoet, wordt beïnvloed door de hoogte van de (stijging van de) bezoldiging van de bestuursvoorzitter.