Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(9): 381-389, doi: 10.5117/mab.82.21870
Abnormale rendementen rond bekendmaking problemen bij fi nanciële verslaggeving
expand article infoJim Emanuels, Oscar Van Leeuwen, Bart Van Praag, Philip Wallage
Open Access
Abstract
Dit onderzoek is gericht op marktrendementen rond de bekendmaking van problemen op het gebied van interne betrouwbaarheid door beursgenoteerde ondernemingen. Wij concluderen dat dergelijke mededelingen effect hebben op de beurskoers. Dit effect is er met name in de periode vóór de bekendmaking. Er is dan sprake van substantiële negatieve abnormale rendementen, terwijl deze rendementen rond en na de bekendmaking veel kleiner zijn. We hebben relevante gegevens verzameld van alle ondernemingen die (in de rapportages aan de Secueties and Exchange Commission) melding maakten van tekortkomingen/ zwakheden in de interne betrouwbaarheid over de periode november 2003 - december 2004. Het opsplitsen van de steekproef naar de soort bekendgemaakte problemen biedt nader inzicht in de relatie tussen de bekendmaking en de abnormale rendementen. Problemen op het gebied van de personeelsbezetting hebben geen wezenlijk effect op aandelenrendementen in de post-factum periode, dat wil zeggen: na de bekendmaking. Problemen op het gebied van de complexiteit van fi nanciële verslaggeving leiden echter tot een aanzienlijke daling van de gemiddelde abnormale rendementen in de post-factum periode. Bovendien hebben we ontdekt dat latere abnormale rendementen in belangrijke mate worden beïnvloed door de bekendmaking van de identiteit van degene die het initiatief neemt tot het bekendmaken van problemen op het gebied van interne betrouwbaarheid. Als het initiatief wordt genomen door de accountant zien we een verdere daling, terwijl bekendmakingen op initiatief van de onderneming in de periode na de bekendmaking positieve abnormale rendementen laten zien.