Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 86(9): 311-320, doi: 10.5117/mab.86.21904
SAS70 en de verwachtingskloof: een onderzoek onder pensioenfondsbestuurders
expand article infoRobbert-Paul Piepot
Open Access
Abstract
De SAS70 controlestandaard (opgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants) en zijn nieuwe tegenhanger ISAE3402 (opgesteld door de International Auditing and Assurance Standards Board) beogen standaarden te geven voor de beoordeling van de interne beheersing van serviceorganisaties. Pensioenfondsen maken veelvuldig gebruik van deze standaarden voor het verkrijgen van zekerheid over de beheersing van de door hun uitbestede processen. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het bestaan van een verwachtingskloof bij pensioenfondsbestuurders ten aanzien van de werkzaamheden die accountants verrichten ten behoeve van het opstellen en beoordelen van een SAS70-rapport. Uit het onderzoek (onder voornamelijk bedrijfstakpensioenfondsen) blijkt dat pensioenfondsbestuurders van mening zijn dat accountants taken uitvoeren bij het opstellen en beoordelen van een SAS70-rapport die niet tot de standaardwerkzaamheden behoren dan wel feitelijk helemaal niet van hen kunnen worden verwacht.