Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 86(9): 338-344, doi: 10.5117/mab.86.21907
Motivatie door management control
expand article infoK. H. Tillema
Open Access
Abstract
Management control gaat over het besturen en beheersen van organisaties. Van origine kent het veel instrumentele vormen, waarbij het accent ligt op sturen, regelen, beheersen en controleren. Ze gaan uit van stabiliteit en voorspelbaarheid. Gaandeweg is er meer aandacht gekomen voor organische vormen, waarin continu sprake is van het meebewegen met ontwikkelingen in de organisatie. Daardoor zijn ook de effecten van management control op gedrag in de belangstelling gekomen. Relatief veel onderzoek is gericht op de vraag hoe voorkomen kan worden dat management control de motivatie van betrokkenen ondermijnt. Dit artikel gaat uit van een minder defensieve benadering en onderzoekt onder welke condities management control de motivatie juist kan stimuleren. Betoogd wordt dat organische vormen daarbij ondersteunend zijn.