Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(9): 353-354, doi: 10.5117/mab.87.21914
Breaking the boilerplate: het tienpuntenplan van Hoogervorst
expand article infoRuud Vergoossen
Open Access
Abstract
Sinds het van kracht worden van de International Financial Reporting Standards (IFRSs) in de Europese Unie en andere delen van de wereld wordt er steeds vaker en luider steen en been geklaagd over de alsmaar toenemende omvang van de financiële jaarverslaggeving en het mer à boire aan financiële gegevens dat op grond van de IFRSs in de toelichting moet worden opgenomen. Hans Hoogervorst, als voorzitter van de International Accounting Standards Board (IASB) medeverantwoordelijk voor de inhoud van de IFRSs, koos dit onderwerp als thema voor zijn speech tijdens de IFRS Foundation Conference die dit jaar in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky plaatsvond.1 Zijn speech was getiteld ‘Breaking the boilerplate’ of vrij vertaald in het Nederlands ‘Het doorbreken van de standaardteksten’.