Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(9/10): 346-354, doi: 10.5117/mab.53.21963
VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ONDERNEMING
expand article infoJohannes L. Bouma, Jan Van De Poel
Open Access