Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(9/10): 428-432, doi: 10.5117/mab.53.21979
HUMANISERING EN VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ARBEID
expand article infoP. J. Van Strienj
Open Access