Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3, doi: 10.5117/mab.91.24015
Fouten kunnen waardevol zijn
expand article infoOscar van Mourik
Open Access
Abstract
In alle organisaties, dus ook in accountantsorganisaties, worden fouten gemaakt. In de algemene foutenliteratuur wordt gesteld dat organisaties een optimale omgang met fouten kunnen creëren door preventieve maatregelen toe te passen als eerste verdedigingswal. Omdat uit onderzoek blijkt dat het volledig voorkomen van fouten niet mogelijk is, moeten fouten die toch plaatsvinden snel worden gecorrigeerd en worden benut om van te leren. Het doel van dit artikel is om aan de hand van de wetenschappelijke literatuur omtrent fouten te illustreren hoe (accountants)organisaties met fouten omgaan en in hoeverre van fouten kan worden geleerd.