Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 9-8, doi: 10.5117/mab.91.24027
Reacties op disruptieve innovaties: resultaten uit de Nederlandse muziekindustrie
expand article infoAmber Geurts, Thijs Broekhuizen, Wilfred Dolfsma
Open Access
Abstract
Disruptieve innovaties ontwrichten bestaande sectoren en industrieën. Om de gevolgen van zulke veranderingen op te kunnen vangen spelen bedrijfsreacties een belangrijke rol. Dit onderzoek toont dat de reacties van bedrijven binnen de Nederlandse muziekindustrie op de disruptieve werking van digitalisering drastisch verschillen, en dat hun uitgangssituatie (motivaties, competenties) in sterke mate bepaalt of deze reactie offensief dan wel defensief is.