Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 18-17, doi: 10.5117/mab.91.24040
Accountancy-onderzoek op video
expand article infoPhilip Wallage
Open Access
Abstract
Op 6 juni jongstleden heeft de Dutch Accounting Research Conference (DARC) aan de Tilburg University plaatsgevonden. Diverse onderzoekers op het terrein van de accountancy hebben hun onderzoeksresultaten gepresenteerd. In het september/oktober nummer van het MAB zal van de gepresenteerde onderzoeken verslag worden gedaan. Om de onderzoeken voor een breder publiek toegankelijk te maken hebben MAB en DARC besloten om de onderzoekers de gelegenheid te bieden om voor de camera, in een korte “pitch”, de relevantie van hun onderzoek uiteen te zetten. Het gaat om de volgende onderzoeken: Segment reporting - Edith Leung (Erasmus University Rotterdam) Strategic change of organizations - Henri Dekker (VU University Amsterdam) The expanded auditreport - Reggy Hooghiemstra (University of Groningen) IFRS in Europe - Robin Litjens (Tilburg University) Life cycle models - Patrick Vorst (Maastricht University) De videoclips kunt u vinden op www.mab-online.nl en op een nieuw You- Tube kanaal (MABonline). Het MAB is voornemens om onderzoekers in de toekomst vaker de mogelijkheid te bieden de relevantie van hun onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit past in het streven van het MAB om per 1 januari aanstaande Open Access te gaan. Hierover volgt binnenkort meer informatie!