Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 18-17, doi: 10.5117/mab.91.24041
Einde van de beursnotering?
expand article infoArnoud Boot
‡ Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
Open Access
Abstract
Plotseling is de corporate governance-discussie terug in het nieuws. Akzo-Nobel en Unilever voelden de dreiging van activistische aandeelhouders, en het land was in rep en roer. Het mogelijk verlies aan nationaal erfgoed door buitenlandse ‘roofkapitalisten' zou toch niet mogen gebeuren. Een prachtig, optimaal getimed speciaal nummer van dit blad – het mei/juni-nummer – kon meteen hierop inspringen. En de vraag of er echt iets nieuws onder de zon is, kon in ieder geval deels worden ontkend. Overnamepogingen zijn van alle tijden.