Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 18-17, doi: 10.5117/mab.91.24042
Winstbepalingsaspecten van uitfasering pensioen in eigen beheer
expand article infoRuud van den Dool
Open Access
Abstract
Tot en met 31 december 2019 kan een in eigen beheer verzekerd pensioen worden afgekocht of omgevormd in een oudedagsverplichting. Een gevormde oudedagsverplichting kan tot die datum alsnog worden afgekocht. Beide raken de fiscale winst en de jaarrekening. Ten aanzien van partners en andere aandeelhouders kan sprake zijn van een schenking. Voor de fiscale winstbepaling leidt afkoop tot een andere uitkomst dan omvorming in een fiscale oudedagsverplichting. Voor de jaarrekening is de door de RJ voorgestelde aansluiting bij de fiscale waarderingsregels voor de oudedagsverplichting een goede keuze. Feiten die voor 1 april 2017 een fictieve afkoop van een pensioen opleveren, kunnen ondanks deze wet niet worden genegeerd.