Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 18-17, doi: 10.5117/mab.91.24044
Toen het erom spande bij Groninger Forum
expand article infoJan van Helden
Open Access
Abstract
Dit artikel gaat over de politieke besluitvorming, inclusief financiële argumentatie, over Groninger Forum. Dat is een omstreden project voor cultuur en debat in de Groningse binnenstad, waarvan de investering wordt gesubsidieerd door gemeente en provincie Groningen. Het gebruik van financiële informatie in de Gemeenteraad en Provinciale Staten is minder dan men zou denken bij een omstreden project als Forum. Dit komt omdat de provincie de financiële exploitatie van het project ziet als een gemeentelijke aangelegenheid en de gemeente weinig ruimte laat voor discussie en standpuntverandering vanwege het sterke commitment van een raadsmeerderheid aan het project. Tegenstanders en voorstanders van Forum gebruiken financiële overwegingen op een politieke manier, om hun voor- of afkeur kracht bij te zetten, terwijl neutraal oordelende partijen een rationeel gebruik van financiële informatie laten zien. Sterk zijn deze indicaties echter niet. Vaak bewijzen politieke partijen slechts lippendienst aan financiële argumenten.