Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 18-17, doi: 10.5117/mab.91.24046
Zorgt private equity voor waardecreatie?
expand article infoJeroen E. Ligterink, Jens K. Martin, Arnoud Boot
‡ Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
Open Access
Abstract
Bouwend op onze recente studie voor het Ministerie van Financien (zie Ligterink et al,, 2017) rapporteren wij inzichten uit de internationale empirische literatuur, aangevuld met een eigen analyse van de pros en cons van private equity. De effecten van private equity op de performance van ondernemingen zijn over het algemeen licht positief. Door een scherpe financiële prikkel (onder meer door de leverage) zet het aan tot actie om verbeteringen in de onderneming waarin is geïnvesteerd door te voeren. Het rendement voor de private equity-investeerders is echter niet altijd echte waardecreatie maar kan evenzeer gebaseerd zijn op herverdelingseffecten die ten koste gaan van andere stakeholders. Belangenconflicten en excessen (bijvoorbeeld een excessieve focus op de korte termijn) vragen aandacht.