Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 24-23, doi: 10.5117/mab.91.24060
Audit Research Summaries
expand article infoPhilip Wallage
Open Access
Abstract
Ook deze maand presenteren wij weer enkele “Audit Research Summaries” uit de database van de American Accounting Association (www.auditingresearchsummaries. org). De eerste samenvatting betreft een onderzoek van Svanberg en Öhman naar de invloed van charismatisch leiderschap op de objectiviteit van de accountant. De veronderstelling is dat charismatische leiders deze negatief beïnvloeden. Aan de hand van een survey onder Zweedse accountants concluderen de onderzoekers een positieve relatie tussen de mate waarin de objectiviteit wordt beleefd en de mate waarin de bestuurder van de cliënt als charismatisch wordt ervaren. Deze constatering zou bij het aanvaarden van cliënten en inschatten van risico's moeten worden betrokken.