Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 29-28, doi: 10.5117/mab.91.24064
Goodwill in de jaarrekening volgens Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. Praktische eenvoud versus theoretische perfectie.
expand article infoGerard van Santen, Dick van Offeren, Laura Dikker
Open Access
Abstract
De verwerking van goodwill in de jaarrekening is gewijzigd in de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening uit 2015. Dit is de aanleiding om de goodwillverwerking in jaarrekeningen van Nederlandse ondernemingen in 2016 aan een onderzoek te onderwerpen. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat goodwill een relatief omvangrijke post is in de jaarrekening, zowel gerelateerd aan posten van de balans als aan posten van de winst-en-verliesrekening. We hebben vastgesteld dat de afschrijvingstermijn van goodwill varieert van 5 tot 20 jaar en ook dat veelal meer dan één afschrijvingstermijn of een maximale afschrijvingstermijn wordt genoemd. Het zou wenselijk zijn als in de toelichting aanvullende informatie wordt opgenomen over hoe de onderneming tot deze schatting is gekomen. Alle ondernemingen die in 2016 vanwege de wetswijziging een stelselwijziging hebben moeten doorvoeren, hebben ervoor gekozen deze wijziging prospectief vanaf 1 januari 2016 te verwerken. Het voordeel van de praktische eenvoud van deze wijze van verwerking zal naar verwachting veelal leidend zijn geweest.