Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(10): 385-395, doi: 10.5117/mab.88.31169
De status van geïntegreerde verslagggeving bij organisaties: wat zijn de succes- en faalfactoren?
expand article infoKaren Maas, Nancy Kamp-Roelands, Karlijn Tesselaar, Marjelle Vermeulen
Open Access
Abstract
Over de voordelen van Integrated Reporting (IR) is door voorstanders al veel geschreven. Zo zijn onder andere de verbeterde dialoog met stakeholders en waardecreatie veelvoorkomende argumenten. De nadelen van IR zijn vooralsnog onderbelicht gebleven. Analyse van een enquête onder 103 Accountants in Business (AIB’s) biedt inzicht in de huidige praktijk van IR, de onderliggende motieven om hiermee aan de slag te gaan en de voordelen en nadelen van IR.