Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(10): 359-368, doi: 10.5117/mab.89.31176
Process mining: data analytics voor de accountant die wil weten hoe het nu echt zit
expand article infoWim van der Aalst, Angelique Koopman
Open Access
Abstract
Steeds meer gebeurtenissen (“events”) worden geregistreerd en opgeslagen in IT-systemen. Op dit moment staat “Big Data” volop in de schijnwer- pers en denken we vaak aan bedrijven als Google en Facebook. Event data zijn ech- ter in elke organisatie te vinden en op elk niveau. Process mining is de verbindende schakel tussen data en proces. Dankzij process mining is het mogelijk tegelijkertijd prestatie-georiënteerde en compliance-georiënteerde vragen te stellen. Door pro- cesmodellen te koppelen aan event data kunnen knelpunten opgespoord worden en is precies te zien waar en waarom mensen afwijken van het normatieve proces. Dit artikel beschrijft twee basisvormen van process mining: ‘process discovery’ en ‘con- formance/compliance checking’.