Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(11): 440-449, doi: 10.5117/mab.88.31190
Financiële verslaggeving door het Rijk vergeleken met IPSAS
expand article infoFrans van Schaik
Open Access
Abstract
De Europese Commissie bereidt plannen voor om de financiële verslaggeving door de overheden van de lidstaten te harmoniseren met als doel een verbetering van transparantie en vergelijkbaarheid. De Europese schuldencrisis heeft duidelijk gemaakt dat de jaarrekeningen van de overheden van de lidstaten van de Europese Unie een beperkt inzicht bieden in hun financiële positie. De Commissie stelt voor IPSAS, de International Public Sector Accounting Standards, of een Europese variant daarvan verplicht te stellen voor centrale en lokale overheden. Als bijdrage aan een discussie over deze nieuwe ontwikkeling beschrijf ik in dit artikel de verslaggevingsstandaarden die het Rijk in Nederland nu hanteert en analyseer ik de verschillen met IPSAS.