Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(11): 404-410, doi: 10.5117/mab.89.31196
Ambidexteriteit in digitale transformaties
expand article infoPeter van Baalen
Open Access
Abstract
Digitalisering is een omvattend fenomeen dat vrijwel alle aspecten van onze samenleving raakt. Dit is niet anders voor bedrijven. Als antwoord op revo- lutionaire, snelle ontwikkelingen proberen bedrijven in toenemende mate strategi- sche, technologische en organisatorische veranderingen door te voeren. Dit wordt aangeduid als digitale transformatie. In dit artikel worden twee vormen van digitale transformatie onderscheiden: representatieve en generatieve digitale transformatie. Bij de eerste staat de automatisering van bestaande bedrijfsfuncties door middel van nieuwe, slimme technologieën centraal. Bij de tweede gaat het om het genereren van nieuwe producten en diensten met behulp van digitale platforms. De uitdaging voor bedrijven ligt in het integreren van deze twee vormen van digitalisering in hun bedrijfsstrategie. Deze uitdaging wordt in dit artikel digitale ambidexteriteit ge- noemd.