Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(11): 471-485, doi: 10.5117/mab.90.31204
De invloed van het niet of niet volledig waarderen van actieve belastinglatenties op de nettowinst
expand article infoAlidus Dannenberg, Chantal de Bruin, Peter Epe
Open Access
Abstract
Actieve belastinglatenties moeten in de jaarrekening worden gewaardeerd tot het bedrag waarvoor het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst wordt behaald om de actieve belastinglatenties te verrekenen. De vraag is welk effect deze norm van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de International Accounting Standards Board (IASB) heeft op de gepubliceerde nettowinst van een onderneming. Zo raken tussentijdse op- en afwaarderingen van de actieve belastinglatentie de effectieve belastingdruk en daarmee de nettowinst. Richtlijn 272 en International Accounting Standard (IAS) 12 geven de onderneming de ruimte om de nettowinst te beïnvloeden door het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre deze situatie invloed heeft op de gepubliceerde nettowinst. De invloed van het al dan niet volledig tot waardering brengen van actieve belastinglatenties op de gepubliceerde nettowinst bedraagt ruim 17%.