Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(12): 476-478, doi: 10.5117/mab.88.31208
Het jaar 2013 verslagen: inleiding
expand article infoFrans van der Wel
Open Access
Abstract
Voor u ligt de negentiende editie van “Het Jaar Verslagen”. Het is mij een genoegen om u deze mede namens Editorial Office aan te bieden. In deze uitgave die de verslaggeving over het jaar 2013 betreft is een zestal onderwerpen opgenomen. Elk artikel bevat een overzicht van de regelgeving over het betreffende verslaggevingsonderwerp. Vervolgens geven de artikelen inzicht in de praktijk van de verslaggeving, waarbij kritische kanttekeningen worden gemaakt maar ook voorbeelden van best practice worden gegeven. In een aantal gevallen doen de auteurs ook aanbevelingen voor de praktijk.