Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(12): 479-491, doi: 10.5117/mab.88.31209
Kritische grondslagen en schattingsonzekerheden in de jaarrekening
expand article infoJan Backhuijs, Erik Roelofsen
Open Access
Abstract
Deze bijdrage gaat over wellicht het belangrijkste onderdeel van de IFRS-jaarrekening na de vier primaire overzichten, namelijk de paragraaf over kritische grondslagen en schattingsonzekerheden. In bijna alle onderzochte jaarrekeningen hebben we een dergelijke paragraaf die meer in detail op een aantal aspecten daarvan ingaat, aangetroffen. In de onderzochte paragrafen komt lang niet altijd een samenvattend overzicht van alle onzekerheden voor, en slechts zelden een gekwantificeerde toelichting. Onderwerpen die veel worden behandeld zijn pensioenen, voorzieningen en voorwaardelijke verplichtingen, en (latente) belastingen. De omvang van de paragraaf lijkt niet alleen een verband te hebben met de complexiteit van de onderneming, maar ook met de bereidheid om informatie te geven.