Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(12): 506-507, doi: 10.5117/mab.90.31221
Het jaar 2015 verslagen: onderzoek jaarverslagen
expand article infoRuud G.A. Vergoossen
Open Access
Abstract
Voor u ligt Het jaar 2015 verslagen: onderzoek jaarverslagen, waarin verslag wordt gedaan van empirisch onderzoek naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Het is inmiddels de eenentwintigste uitgave van de reeks Het jaar xxxx verslagen. De onderwerpen in Het jaar 2015 verslagen zijn wederom gekozen op grond van hun actualiteit. De auteurs zijn echter vrij geweest om aan de uitwerking een eigen invulling te geven, waardoor zij hun stempel op de artikelen hebben gedrukt.