Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(12): 524-540, doi: 10.5117/mab.90.31224
Het kasstroomoverzicht van Europese ondernemingen: classificaties en toelichting
expand article infoJan Backhuijs, Ruud G.A. Vergoossen, Nees de Vos
Open Access
Abstract
In dit artikel bespreken we een onderzoek over het kasstroomoverzicht. We hebben daartoe een vijftigtal Europese beursgenoteerde ondernemingen geselecteerd, waarvan we de jaarrekening 2015 onder de loep hebben genomen. Op de door ons onderzochte aspecten van het kasstroomoverzicht voor wat betreft classificatiemogelijkheden en verstrekte toelichtingsinformatie zien we over het algemeen een grote diversiteit en constateren we dat er nog ruimte voor verbetering is. Opvallend blijft dat maar liefst 98% van de in het onderzoek betrokken ondernemingen kiest voor de indirecte methode bij het opstellen van de kasstroom uit operationele activiteiten, terwijl in de regelgeving expliciet een voorkeur voor de directe methode wordt uitgesproken.