Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(1/2): 4-6, doi: 10.5117/mab.89.31235
Retorica?
expand article infoWillem Buijink
Open Access
Abstract
Het probleem is dit: in maatschappelijk discussies worden feiten en getoetste beweringen nog steeds overwoekerd door retorica. Dat is zo in maatschappelijke discussies over hoe zaken geregeld moeten worden, ook op het terrein van de Bedrijfseconomie en daarbinnen, de Accountancy. Retorica, en dat roept somberheid op, is bovendien klaarblijkelijk onstuitbaar. Het vraagteken achter ‘retorica’ geeft aan dat ik straks toch een andere uitweg dan ‘berusten in retorica’’ zie. Ik moet bekennen dat ik het ‘retorica’-probleem lange tijd niet zag. In het Australische tijdschrift ‘Abacus’ heb ik niet lang geleden nog een pleidooi gehouden voor ‘Evidence-Based Financial Accounting Regulation’ (Buijink, 2006). Ik moet nu bekennen, terugkijkend, dat was een naïef pleidooi.