Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(1/2): 46-54, doi: 10.5117/mab.89.31240
Toepassing van de WACC in de woningcorporatiesector
expand article infoMartijn Gils, Dirk Swagerman
Open Access
Abstract
In hun artikel ‘Regulering van rendementen - snappen we het wel echt?’ belichten Boot en Ligterink de belangrijkste misvattingen over het gebruik van de WACC-methodologie voor het bepalen van vermogenskosten van gereguleerde ondernemingen (Boot & Ligterink, 2011). De parlementaire enquête woningcorporaties naar misstanden in de sector roept de vraag op of de WACC-methodologie ook op woningcorporaties kan worden toegepast. Voor de juiste toepassing van de WACC binnen de woningcorporatiesector dienen keuzes te worden gemaakt om invulling te geven aan een aantal parameters. De voordelen van toepassing van de WACC, keuzemogelijkheden, overwegingen en praktische alternatieven worden in dit artikel verkend.