Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(4): 127-133, doi: 10.5117/mab.88.31271
Determinanten van milieuverslaggeving
expand article infoGeert Braam
Open Access
Abstract
In deze studie wordt voor Nederlandse beurs- en niet-beursgenoteerde bedrijven onderzocht welke factoren de variëteit aan milieu-informatie in duurzaamheidsverslagen verklaren. De resultaten tonen dat zowel bedrijven met grotere hoeveelheden CO2-uitstoot (meer vervuilende bedrijven) als bedrijven waarbij het duurzaamheidsverslag extern is geverifieerd meer milieu-informatie publiceren, waaronder meer informatie die als objectief en controleerbaar wordt beschouwd. De resultaten tonen ook dat grotere en beursgenoteerde bedrijven meer milieu-informatie openbaar maken. Daarnaast geldt voor nagenoeg alle bedrijven dat ze op een milieu-index die is gebaseerd op de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI) minder publiceren dan 50% van de maximale score. De bevindingen impliceren dat legitimiteit een belangrijke rol speelt in de keuze van bedrijven voor de omvang en de inhoud van de milieu-verslaggeving. Verder indiceren de resultaten een behoefte aan meer regulering van milieurapportages en controle hierop.