Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(4): 134-146, doi: 10.5117/mab.88.31272
Eén systeem voor de aansturing van grensoverschrijdende interne transacties?
expand article infoIrene Burgers, Jeltje van der Meer
Open Access
Abstract
Het artikel richt zich op de vraag of het beheersingsperspectief en het fiscale perspectief in één aansturingssysteem van interne transacties zijn te integreren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de achtergronden en overwegingen die ten grondslag liggen aan de aansturing van interne transacties vanuit het beheersingsperspectief en het fiscaal perspectief nader geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat er sprake is van fundamentele verschillen tussen beide perspectieven. In het artikel worden de belangrijkste verschillen uitgewerkt. Voorts wordt onderzocht wat de consequenties zijn van het toepassen van één van de perspectieven voor de aansturing van interne transacties. Hieruit blijkt dat de consequenties aanzienlijk kunnen zijn. Omdat het gebruik van twee verschillende aansturingssystemen risico’s met zich kan brengen, wordt er voor gepleit om één aansturingssysteem op te zetten waarin rekening wordt gehouden met beide perspectieven. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat de belastingadministraties akkoord gaan met het eventueel toepassen van twee verschillende verrekenprijzen (één voor de beheersing van de interne transacties en één voor de fiscale regelgeving) en het eventueel hanteren van verschillende geografische indelingen, mits goed onderbouwd en gedocumenteerd.