Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(4): 147-156, doi: 10.5117/mab.88.31273
Kritische succesfactoren voor de inzet van Big Data: is groot wel anders?
expand article infoJan van den Belt, Charlotte Nillesen
Open Access
Abstract
De digitalisering van de maatschappij heeft een nieuw fenomeen voortgebracht: ‘Big Data’. De onuitputtelijke bron “data” is de drijfveer van de economie. Het verkrijgen van deze data is niet het probleem, maar wel het omzetten van deze data in waardevolle informatie1. Een toenemend aantal consumenten winkelt via websites en geeft haar mening over geleverde producten en diensten op daarvoor ingerichte internetsites of via sociale media zoals Twitter. Gesteld wordt dat wanneer een organisatie in staat is om deze gegevens op adequate wijze te verzamelen, te beheren en te analyseren, prestaties kunnen worden verbeterd door het nemen van betere beslissingen en het optimaliseren van processen. Maar wat betekent het om zeer grote volumes gevarieerde data met hoge snelheid tijdig te transformeren naar nuttige informatie? Verschilt dat eigenlijk wel van de huidige werkwijzen met betrekking tot dataverwerking en informatiemanagement? Door middel van een case study zijn bij zeven Nederlandse retailorganisaties beïnvloedende factoren voor implementatie van een big data-strategie bestudeerd. Hieruit blijkt dat een groot aantal succesfactoren voor ‘traditionele’ dataverwerking en informatiemanagement ook geldt voor big data, maar dat onder meer management support, bedrijfscultuur, definiëren en standaardiseren van data en geavanceerde data-analyse-expertise van extra kritisch belang zijn vanwege het afdelings- en systeemoverschrijdende karakter van de implementatie van een big data-strategie.