Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(4): 157-162, doi: 10.5117/mab.88.31274
Sociale reorganisatie en bedrijfsresultaat
expand article infoRick Leendert Aalbers, Wilfred Dolfsma
Open Access
Abstract
Reorganiseren wordt steeds gebruikelijker en vindt niet alleen plaats om direct kosten te kunnen besparen. Er is veel bekend over de effecten van reorganiseren voor medewerkers, maar weinig over de vraag naar het effect op het bedrijfsresultaat nadien en naar de wijze waarop gereorganiseerd wordt. Moeten bedrijven zich de stress en onzekerheid bij medewerkers aantrekken en daarom op sociale wijze reorganiseren, of vooral snel kosten reduceren? In het artikel wordt onderzocht in hoeverre het sociale karakter van een reorganisatie het bedrijfsresultaat na de reorganisatie beïnvloedt. De auteurs claimen dat langer de tijd nemen voor reorganisaties gunstig is, dat met reorganiseren niet te lang gewacht moet worden, en dat socialer reorganiseren het bedrijfsresultaat op de korte termijn niet negatief beinvloedt. Hiermee is het artikel een eerste wetenschappelijke bijdrage over de vraag hoe bedrijven het best kunnen reorganiseren in tijden van economische crisis.