Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(4): 158-161, doi: 10.5117/mab.90.31287
Audit Research Summaries
expand article infoEditorial Office
Open Access
Abstract
Hierbij weer enkele “Audit Research Summaries” uit de database van de American Accounting Association (www.auditingresearchsummaries.org). Deze keer illustreren wij een drietal samenvattingen die betrekking hebben op “Audit Team Composition” (Topics 05.0)